Trasa rowerowa nr 10 - Sadowne

Trasa rowerowa nr 10: „Z biegiem Bugu”

Trasa o długości 22,85 km, trudna do pokonania – w większości drogi żwirowo-piaszczyste i piaszczysto-trawiaste. 

Start i meta przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sadownem. 

Oznaczenie:
– kolor czarny – drogi asfaltowe: od km 0,0 do km 6,2 i od km 19,35 do km 22,85;
– kolor żółty – drogi gruntowa utwardzone żwirem: od km 6,2 do km 7,7, od km 9,2 do km. 11,5, od km 12,2 do km 13,9 od km 14,5 do km 17,0 i od km 18,1 do km 19,35;
-kolor zielony – drogi gruntowo-trawiaste: od, km 7,7 do km 9,2, od km 13,9 do km 14,5 i od km 17 do km 18,1.

Miejsca ciekawe:
I - Krzyż z 2011 r. – 7,6 km;
II - Podkule z brodem, śladami wału i zabudowań – km 7,7 - 9,2;
III - Zakole Bugu z panoramą Broku – km 11,5 - 12,2;
IV - Piękne widoki na most i Brzostową – km 14 - 14,5;
V - Wysepki na Bugu – km 17 – 17,7.
Opis trasy na stronie http://info.sadowne.pl/?p=17411
Download this map as KMZ-file for Google Earth Embedded Version for mobile devices
Map created 5. Dec 2017 - 10:12:27 by 5.172.236.XXX Last modified 5. Dec 2017 - 10:12:27
Height px
Width px
Show map information
Conditions
The use of the embedded map is for free, but you must agree to following conditions. You are not allowed to modify the generated embedded code (this includes the link beneath the embedded map). The embedded map can be removed or disabled at any time, without mentioning a reason.
I Agree
Generated Code
Optimized version for mobile devices:
https://www.MapFab.com/map/mobile/n_E/Trasa-rowerowa-nr-10-Sadowne

Link as QR-code: